latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна /

Интерни конкурс за избор лица у звање наставника вештина и сарадника

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА 

Интерни конкурс за избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то:

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

- поновни избор два лица у звање асистента за ужу научну област Економија логистике одбране и интедантура,

- избор три лица у звање аистента за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура и

- избор два лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Економија логистике одбране и интендантура.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

 - избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Моторна возила и мотори и

- избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Системи наоружања.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије.

2. да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседјује склоност и способност за наставни рад. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА

1. да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

2. да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

3. да показује смисао и способност за наставни рад.

ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА 

1. да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

2.  да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00,

3.  да показује смисао и способност за наставни рад и

4.  да је до сада једном биран у звање асистента.

 ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА У НАСТАВИ

1. да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких студија,

2. да је студије првог степена завршио са просечном оценом 8,00 и

3. да показује смисао и способност за наставни рад.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1. доказ о испуњавању општих и посебних услова конкурса

2. биографске податке

3. библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сли., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецезентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и

4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве за конкурс за избор у звање сарадника на Војној академији, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком "конкурс за избор у звање сарадника". У пријави обавезно навести адресу (војну пошту), телефон и ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпуне и неблаговремене поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање сарадника, неће бити постављен на формацијско место у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017). 

 

HorSeparator
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна