ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna /

Interni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

VOJNA AKADEMIJA 

Interni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika Vojne akademije u polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, i to:

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA

- ponovni izbor dva lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane i intedantura,

- izbor tri lica u zvanje aistenta za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane i intendantura i

- izbor dva lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane i intendantura.

B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

 - izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori i

- izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. da je kandidat oficir Vojske Srbije zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije.

2. da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da posedjuje sklonost i sposobnost za nastavni rad. 

POSEBNI USLOVI KONKURSA

ZA IZBOR U ZVANjE ASISTENTA

1. da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,

2. da je predhodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i

3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

ZA PONOVNI IZBOR U ZVANjE ASISTENTA 

1. da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije,

2.  da je predhodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00,

3.  da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad i

4.  da je do sada jednom biran u zvanje asistenta.

 ZA IZBOR U ZVANjE SARADNIKA U NASTAVI

1. da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih studija,

2. da je studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom 8,00 i

3. da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1. dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa

2. biografske podatke

3. bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sli., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recezentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i

4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

NAČIN KONKURISANjA

Prijave za konkurs za izbor u zvanje saradnika na Vojnoj akademiji, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom "konkurs za izbor u zvanje saradnika". U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu), telefon i užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

Nepotpune i neblagovremene podnete prijave neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici Vojne akademije.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidat koji bude izabran u zvanje saradnika, neće biti postavljen na formacijsko mesto u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom je već postavljen ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017). 

 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna