latinica | english
Вести

Oбавештење о пријемном испиту за упис на Војну академијуСлушаоци за резервне официре генерације "март 2020" положили заклетвуОбавештење о одлагању уписа кандидата на мастер академске студије "Управљање ризицима у случају природних катастрофа"Извештај комисије избор у звања за наставнике вештинаКонкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наукаСпортски сусрети поводом Дана Војне академијеРанг листа кандидата за пријем на мастер академске студије "Управљање ризицима у случају природних катастрофа"Јасмина Миловановић и Димитрије Гргић државни шампиони у стрељаштвуМинистар Вулин: Војна академија је понос Министарства одбране и Војске СрбијеОбука војних пилота и кадета на Аеродрому МораваСве вести

Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Односи с јавношћу / Актуелности / Jaвни конкурс за избор у звање наставника Војне академије

Jaвни конкурс за избор у звање наставника Војне академије

Универзитет одбране у Београду

Војна академија 

 РАСПИСУЈЕ 

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, и то:

1. избор једног наставника за ужу научну област Радарски системи у звање ванредног професора,

2. избор једног наставника за ужу научну област Системи наоружања у звање ванредног професора,

3. избор једног наставника за ужу научну област Транспорт и организација рада у звање ванредног професора,

4. избор једног наставника за ужу научну област Ракетни системи у звање доцента и

5. избор два наставника за ужу научну област Механика у звање доцента.

 ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да кадидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању посова у високошколској установи и

3. да је кандидат професионално војно лице на р.бр. 1, 2, 3. и 4. и професионално војно лице или војни службеник на р.бр. 5.

 ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да испуњава услове за избор у звање доцента и ванредног професора из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране ("Службени војни лист" број 21/16).

2. кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред комисијом за приступна предавања дана 16.01.2019. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1. Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Војне академије),

2. Попуњен одговарајући Образац извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3. Уверење надлежног органа МУП о непосојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4. Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве за конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнакокм "конкурс за избор у звање наставника".

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звање наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017). 

HorSeparator
ИНФОРМАЦИЈА О КОРИШЋЕЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна