Analiza Godišnjeg plana rada Vojne akademije za 2018. godinu

Analiza Godišnjeg plana rada Vojne akademje za 2018. godinu održana je dana 14.02.2019. godine u kasarni "General Jovan Mišković". Analizi su prisustvovali državni sekretar Aleksandar Živković, rektor Univerziteta odbrane general-major doc. dr Goran Radovanović, Kolegijum  rektora, Kolegijum načelnika Vojne akademije, nastavnici Vojne akademije, deo kadeta i predstavnici organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
 

 
Načelnik Vojne akademije general-major prof. dr Bojan Zrnić otvorio je analizu Godišnjeg plana rada, tokom koje su sagledani rezultati u izgradnji i održavanju funkcionalnih sposobnosti Vojne akademije u 2018. godini, problemi i  predlozi za njihovo rešavanje, kao i težište rada u 2019. godini.
 
 
U svom obraćanju, državni sekretar Živković pozdravio je prisutne u ime ministra odbrane i odao priznanje pripadnicima Vojne akademije za postignute razultate u 2018. godini. Istakao je činjenicu da je Vojna akademija "temeljna ploča" Vojske Srbije i celokupnog sistema odbrane, koja se oslanja na četiri stuba – obrazovanje, obuku, vaspitanje i naučno-istraživački rad.
 

 
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs