latinica | english
Вести

Војни спортисти доносе лекове војним пензионеримаОбавештење кандидатима који су испунили услове да приступе пријемном испиту за упис у Војну академију за школску 2020/2021. годинуВојна академија у магазину "Одбрана" поводом јубилеја 170. година од оснивања ове високошколске институцијеСлушаоци за резервне официре генерације "март 2020" положили заклетвуОбавештење о одлагању уписа кандидата на мастер академске студије "Управљање ризицима у случају природних катастрофа"Конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наукаИзвештај комисије избор у звања за наставнике вештинаСпортски сусрети поводом Дана Војне академијеРанг листа кандидата за пријем на мастер академске студије "Управљање ризицима у случају природних катастрофа"Јасмина Миловановић и Димитрије Гргић државни шампиони у стрељаштвуСве вести

Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Односи с јавношћу / Актуелности / Интерни конкурс за избор лица у звање сарадника Војне академије

Интерни конкурс за избор лица у звање сарадника Војне академије

Интерни конкурс за избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу техничко-технолошких и природно-математичких наука, и то:

1. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Снабдевање,

2. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Одржавање,

3. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Систем логистике и

4. избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Математика.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

1) да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије на редном броју 1, 2. и 3. и војни службеник на редном броју 4.

2) да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бирало први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

2. да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

3. да показује смисао и способност за наставни рад.

ДОКУМЕТНАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1. доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,

2. биографске податке,

3. бибилиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецезентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и

4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитету одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника на Војној академији, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника". У пријави обавезно навести адресу (војну пошту), телефон и ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпоне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидат који буде изабран у звање сарадника, неће бити постављен на формацијско место у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком је већ постављен, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017).

HorSeparator
ИНФОРМАЦИЈА О КОРИШЋЕЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна