Početak kursa srpskog jezika za pripadnike oružanih snaga Republike Turske

Dana 01.04.2019. godine počela je realizacija kursa srpskog jezika za pripadnike oružanih snaga Republike Turske. Kurs realizuje Katedra za strane jezike Vojne akademije.

 

Pripadnike oružanih snaga Republike Turske koji se nalaze na kursu srpskog jezika primio je pukovnik vanr. prof. dr Dragan Trifković sa saradnicima.

Tokom razgovora pukovnik vanr. prof. dr Dragan Trifković upoznao je pripadnike oružanih snaga Republike Turske za vojnoobrazovnim sistemom Republike Srbije, misijom, zadacima i ulogom Vojne akademije u sistemu vojnog obrazovanja.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs