Медицинско-здравствени прегледи и психолошка процена кандидата за упис у Војну академију у 2019. години

Кандидати за упис на основне академске студије Војне академије упућују се по групама на психолошку процену и медицинско – здравствене (специјалистичке) лекарске прегледе у Војномедицинском центру „Карабурма“, а кандидати за студијски програм Војно ваздухопловство на прегледе се упућују на Војномедицински институт Команде РВ и ПВО (на Војномедицинској академији-ВМА и аеродрому Батајница). Кандидате ће на прегледе водити лица из састава Војне академије.

План реализације прегледа можете преузети ОВДЕ.

Списак са терминима за реализацију психолошке процене и медицинско-здравствених прегледа кандидата за студијске програме основних академских студија можете преузети ОВДЕ.

Списак са терминима за  реализацију психолошке процене и медицинско-здравствених прегледа кандидата за студијски програм Војно ваздухопловство можете преузети ОВДЕ.

Приликом доласка на Војну академију за обављање медицинско-здравствених прегледа кандидати са собом треба да понесу налаз од изабраног лекара о здравственом стању (општи лекарски преглед), без којег се не може приступити медицинско-здравственим (специјалистичким) лекарским прегледима.

Кандидати на психолошку процену и медицинско - здравствене прегледе долазе на Војну академију у времену од 16.00 до 19.00 часова, дан пре термина прегледа са документом за личну идентификацију (лична карта, пасош или возачка дозвола), прибором за личну хигијену и потребним стварима за ноћење и боравак на Војној академији (пешкир, папуче, личне ствари, прибор за личну хигијену), а на прегледе се упућују наредни дан.

Кандидати женског пола за студијски програм Војно ваздухопловство, на медицинско-здравствене (специјалистичке) лекарске прегледе са собом доносе и налаз гинеколошког прегледа (ултразвук и Папаниколау тест).

Смештај и исхрана (од доручка на дан прегледа до ручка на дан отпуста са Војне академије) за кандидате током трајања прегледа обезбеђена је на Војној академији (Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд), a путне трошкове сносе кандидати.

Кандидати који не задовоље захтеве психолошке процене отпуштају се кућама истог дана и неће се упућивати на медицинско-здравствене (специјалистичке) лекарске прегледе, и неће се рангирати на ранг листи за упис на Војну академију.

Кандидати за студијски програм Војно ваздухопловство који не задовоље захтеве медицинско-здравствених (специјалистичких) лекарских прегледа, упућују се на психолошку процену и допунске медицинско-здравствене (специјалистичке) лекарске прегледе у  Војномедицинском центру „Карабурма“ ради рангирања по другој жељи за студијске програме основних академских студија у складу са укупним бројем поена.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs