Obaveštenje kandidatima za upis na Vojnu akademiju

Dana 01.06.2019. godine u vremenu od 10.30 do 19.00 časova biće realizovana provera fizičkih sposobnosti za upis na Vojnu akademiju za kandidate koji su položili prijemni ispit iz matematike, uspešno savladali psihološku procenu i medicinsko-zdravstvenu procenu (kao i kandidati koji su poslati na dopunske medicinsko-zdravstvene preglede, a do 01.06.2019. godine ih nisu završili), a nisu savladali neku od disciplina provere fizičkih sposobnosti dana 13.04.2019. godine.

Registracija kandidata biće obavljena u vremenu od 09.30 do 10.00 časova ispred Sportskog centra Vojne akademije.

Potrebno je da kandidati sa sobom ponesu dokumenta za ličnu identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potrebnu sportsku opremu, a na Vojnu akademiju dođu do 09.30 časova dana 01.06.2019. godine.

Za kandidate koji ne pristupe proveri fizičkih sposobnosti, a nisu savladali sve discipline provere fizičkih sposobnosti dana 13.04.2019. godine, smatraće se da odustaju od konkursa i neće biti rangirani za upis na Vojnu akademiju u 2019/2020. godini.

Isharana i smeštaj tokom provere fizičkih sposobnosti nije obezbeđena, a troškove prevoza snose kandidati. 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs