Izbor u zvanje nastavnika veština u Vojnoj akademiji

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/2012) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori, za prijavljenog kandidata poručnika Miliju Tešića, dipl. inž, a po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije, dana 27. 12. 2018. godine. (izveštaj).

Omogućava se uvid u konkursnu dokumentaviju prijavljenog kandidata, svim zainteresovanim licima, svakog radnog dana u kancelarijama referenta Veća za tehničko-tehnološke nauke Vojne akademije u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Uvid javnosti traje od 14. 06. do 01. 07. 2019. godine.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs