Obaveštenje o doktorskoj disertaciji

 

OBAVEŠTENjE

 

Vojna akademija Univerziteta odbrane u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidata Takiedin Muade (Takieddine Mouada) pod nazivom “Istraživanje metoda poboljšanja dometa i preciznosti raketa za direktno vođenje” i Izveštaj komisije o oceni i odbrani doktorske disertacije (broj 13-231 od 11.07.2019. godine) nalaze u Biblioteci Vojne akademije (ul. Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd).

 

Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog radnog dana od 9,00 do 18,00 časova, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja
(od 17.07.2019. godine do 16.08.2019. godine)

 

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs