Poseta predstavnika Vojne akademije "Milan Rastislav Štefanik" OS Republike Slovačke

U Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Beogradu u periodu od 08.07. do 12.07.2019. godine u okviru programa razmene nastavnog i administrativnog osoblja, boravili su predstavnici Vojne akademije "Milan Rastislav Štefanik" OS Republike Slovačke, nastavnik doktor Lukaš Bridik (Lukaš Bridik) i gospodin Ladislav Boka (Ladislav Boka).

Delegaciju Vojne akademije "Milan Rastislav Štefanek" OS Republike Slovačke je ispred Vojne akademije primio v. d. dekana pukovnik vanr. prof. dr Dragan Trifković, dipl. inž. Domaćin posete ispred Katedre vojnomašinskog inženjerstva bio je pukovnik doc. dr Aleksandar Kari, dipl.inž.

Cilj i zadatak aktivnosti je realizacija predavanja za kadete modula Vojnomašinskog inženjerstva na osnovnim akademskim studijama, studente modula Vojnomašinskog inženjerstva na master i doktorskim akademskim studijama, kao i za saradnike i nastavnike Katedre Vojnomašinskog inženjerstva. Takođe, tokom posete sagledani su vojno-obrazovni kapaciteti, sa ciljem konkretizacije predloga za saradnju, mogućnostima razmene kadeta (studenata), saradnika i nastavnika, izrade zajedničkih studijskih programa, učešća na konferencijama i objavljivanje radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs