Obaveštenje kandidatima za proveru fizičkih sposobnosti dana 05. 08. 2019. godine

Obaveštenje kandidatima za upis na Vojnu akademiju

Dana 05.08.2019. godine u vremenu od 10.00 do 14.30 časova biće realizovana provera fizičkih sposobnosti za upis na Vojnu akademiju za kandidate koji su položili prijemni ispit iz matematike, uspešno savladali psihološku procenu i medicinsko-zdravstvenu procenu (kao i za kandidate koji su poslati na dopunske medicinsko-zdravstvene preglede, a do 05.08.2019. godine ih nisu završili), a nisu savladali neku od disciplina provere fizičkih sposobnosti dana 17.07.2019. godine.

Registracija kandidata biće obavljena u vremenu od 09.00 do 10.00 časova ispred Sportskog centra Vojne akademije (ul. Generala Pavla Jurišića Šturma, br. 33, Beograd).

Potrebno je da kandidati sa sobom ponesu dokumenta za ličnu identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potrebnu sportsku opremu (patike, šorc, majica i oprema za plivanje – kupaće gaće odnosno kupaći kostim i kapa za plivanje), a na Vojnu akademiju dođu najkasnije do 09.45 časova dana 05.08.2019. godine.

Za kandidate koji ne pristupe proveri fizičkih sposobnosti, a nisu savladali sve discipline provere fizičkih sposobnosti dana 17.07.2019. godine, smatraće se da odustaju od konkursa i neće biti rangirani za upis na Vojnu akademiju u 2019/2020. godini.  

Ishrana i smeštaj tokom realizacije provere fizičkih sposobnosti nije obezbeđena, a troškove prevoza snose kandidati.

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs