Списак примљених кандидата на Војну академију

СПИСАК КАНДИДАТА ПРИМЉЕНИХ У ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

ПО КОНКУРСУ РАСПИСАНОМ 10.06.2019. ГОДИНЕ ЗА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ

На основу резултата реализованог пријемног испита за Војну академију и реализованог процеса селекције кандидата Комисија за упис усвојила је прелиминарне ранг листе кандидата из грађанства по студијским програмима који се примају на школовање у школској 2019/2020. години по конкурсу од 10.06.2019. године.

Прелиминарне ранг листа кандидата ће постати коначне након испуњења осталих посебних услова за пријем на школовање на Војну академију.

Пријем кандидата и упућивање на основну војну обуку планиран је за 17.08.2019. године или 18.08.2019. године. О тачном датуму јављања кандидати ће бити обавештени путем интернет странице Војне академије. Кандидати се јављају на Војну академију (Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд) најкасније до 08.00 часова и након задужења са опремом истог дана се упућују у центре за обуку. На дан јављања са собом су дужни да понесу оригинале докумената: извод из Матичне књиге рођених, Уверење о држављанству, сведочанства завршених година средње школе-гимназије, Диплому о завршеној школи, картицу и фотокопију картице претходно отвореног текућег рачуна. Путне трошкове доласка до Војне академије сносе сами кандидати.

Прелиминарна ранг листа кандидата из грађанства за пријем у Војну академију на студијски програм Војноелектронско инжењерство.

 

Прелиминарна ранг листа кандидата из грађанства за пријем у Војну академију на студијски програм Противваздухопловна одбрана.

 

Прелиминарна ранг листа кандидата из грађанства за пријем у Војну академију на студијски програм Логистика одбране.

 

Прелиминарна ранг листа кандидата из грађанства за пријем у Војну академију на студијски програм Менаџмент у одбрани.

 

Прелиминарна ранг листа кандидата из грађанства за пријем у Војну академију на студијски програм Војномашинско инжењерство.

 

ЧЕСТИТАМО ИЗАБРАНИМ КАНДИДАТИМА И ЖЕЛИМО УСПЕХ ТОКОМ ШКОЛОВАЊА!

Молимо кандидате који одустану од уписа да о томе обавесте Војну академију најкасније до 15.08.2019. године. 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs