latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Вести / Интерни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије

Интерни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

Расписује
 
Интерни конкурс за избор и поновни избор лица у звање наставника вештина и сарадника Војне академије у пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то:
 
А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
 1. избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружанјем и опремом.
Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
 1. поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Софтверско инжењерство.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 1. да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије и
 2. да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоности и способности за наставни рад.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За избор у звање наставника практичне наставе
 1. да је завршио студије првог степена (Војна академија одговарајућег рода, службе односно студијског програма),
 2. да има две последње службене оцене најмање врло добар и
 3. да је успешно обављао дужност командира вода или дужност истог или вишег ранга.
За поновни избор у звање асистента
 1. да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,
 2. да је претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00,
 3. да показује смисао и способност за наставни рад и
 4. да је био у звању асистента.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ
 
 Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 1. доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,
 2. биографске податке,
 3. библиографију објавњених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књига, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецезентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објавњен и текст рада) и
 4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на избор и поновни избор у звање наставника вештина и сарадника на Војној академији, подносе се на адресу ВП 2977 са назнаком "конкурс за избор у звања наставника вештина и сарадника" и веће образовно-научног поља за које је конкурс расписан. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту), телефон и ужу научну област за коју се пријава односи.
 
Непотпуне и неблаговремене поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација се неће враћати.
 
Конкурс је отоврен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.
 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидати који буду изабрани у звања наставника и сарадника, неће бити постављени на формацијско место у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника и наставника вештина остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017).
HorSeparator
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна