ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Najčešće postavljana pitanja za upis na Vojnu akademiju

Najčešće postavljana pitanja za upis na Vojnu akademiju

1. Kako i gde dobiti potrebne informacije u vezi sa konkursom?

Konkurs za upis u vojne škole biće otvoren 01. februara a zatvara se 15. marta 2020. godine. Na konkurs se mogu prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji ispunjavaju konkursom propisane uslove, a koji se mogu naći na sajtovima Ministarstva odbrane, Univerziteta odbrane i Vojne akademije. Neophodno je da se zainteresovani dobro informišu o uslovima konkursa, da prikupe potrebnu dokumentaciju i da se na vreme prijave u Centrima ministarstva odbrane (Vojnim odsecima).

Zainteresovana lica mogu svake subote za vreme trajanja konkursa u vremenu od 11.00 do 13.00 časova u sklopu aktivnosti „Otvorena vrata“ posetiti Vojnu akademiju i kroz prezentaciju konkursa, obilazak kabineta, sportskih kapaciteta, internata za smeštaj kadeta i razgovora sa kadetima lično se uveriti u kvalitetne nastavne i smeštajne kapacitete Vojne akademije.

 

2. Kakav je uspeh tokom školovanja neophodan da se upišu vojne škole?

Odličan uspeh nije preduslov za upis vojnih škola, ali svakako da prethodno ostvareni rezultati nose poene. Za upis je neophodna priprema u teorijskom i fizičkom smislu. Kandidati treba da imaju najmanje dobar uspeh tokom svih razreda srednje škole (za učenike završnih razreda najmanje dobar uspeh na polugodištu četvrtog razreda) i najmanje vrlodobru ocenu iz vladanja tokom školovanja.

 

3. Kakvo obrazovanje dobijaju kadeti Vojne akademije?

Obrazovanje u vojnim školama prilagođeno je zahtevima sistema odbrane Republike Srbije. Kombinacija teorijske i praktične nastave daje prednost u odnosu na druge visokoškolske ustanove. Školovanje kadra za potrebe Vojske iziskuje balans između teorije i prakse, jer je reč o specifičnim znanjima i veštinama u zavisnosti od roda i službe za koju se oficir školuje. Činjenica je da je vojnički poziv atraktivan mladima, jer podrazumeva psihofizičku snagu, specifična znanja i veliku posvećenost. Pored akademskog dela studija i polaganja ispita kadeti imaju i vojničku obuku. Teorijska znanja stečena u savremenim kabinetima i labaratorijama primenjuju se na praktičnoj obuci, što i jeste sistem dualnog obrazovanja, odnosno optimalnog nastavnog spoja teorije i prakse. Svi studijski programi sadrže opšte, stručne i vojne predmete.

 

4. Da li kadeti završetkom vojnih škola imaju siguran posao i izvesnu budućnost?

Po uspešno završenom školovanju oficiri se proizvode u čin potporučnika i primaju u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme u jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ovo je jedan od činilaca koji je presudno uticao na izbor za upis naših kandidata.

 

5. Da li su studjski programim Vojne akademije akreditovani?

Svi studijski programi na Univerzitetu odbrane su akreditovani, te nakon završetka studija, osim prvih oficirskih činova, svi kadeti dobijaju akademska zvanja u skladu za Zakonom o visokom obrazovanju. Kao primer, oficir koji je završio osnovne akademske studije na studijskom programu Vojnoelektronsko inženjerstvo na Vojnoj akademiji dobija zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Zbog ličnih afiniteta i radi potrebe za specijalizovanim znanjima na radnom mestu, oficiri Vojske Srbije se opredeljuju za nastavak akademskog usavršavanja na drugim fakultetima što im omogućuje akreditovan studijski program prethodno završenih studija na Vojnoj akademiji.

 

6. Posle završetka Vojne akademije i sigurnog zaposlenja, da li su obezbeđeni uslovi za nastavak školovanja, usavršavanja i napredovanje u službi?

Formiranjem Univerziteta odbrane stvorena je mogućnost za akreditovanje studija drugog i trećeg stepena, tako da se na Vojnoj akademiji realizuju i master akademske i doktorske akademske studije. Nakon završene Vojne akademije, oficir se može opredeliti za karijerno i akademsko usavršavanje radi daljeg napredovanja u službi i sticanja specifičnih znanja i veština. Na dalja školovanja i usavršavanja oficiri se upućuju prema potrebama sistema odbrane, a oficir može u skladu sa ličnim afinitetima izabrati i sam oblast u kojoj će se usavršavati.

 

7. Kakvi su uslovi za bavljenje sportom?

Vojna akademija poseduje Sportski centar opremljen savremenom teretanom, kardio-centrom, bazenom, atletskom stazom, teniskim, košarkaškim i fudbalskim terenima kao i fiskulturnim salama. U krugu Vojne akademije nalazi se i Atletska dvorana, prvi specijalizovani objekat za priremu i trening atletičara tokom zimskog perioda u Srbiji, čiji su kapaciteti dostupni i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Savremena pištoljska streljana koja osim za obuku, služi i za rad streljačke sekcije, koja predstavlja samo jednu od mnogobrojnih sekcija (džudo, karate, streljaštvo, plivanje, atletika, košarka, odbojka, futsal, rukomet, ragbi, orijentiring, veslanje, jedrenje, mačevanje) koje kadetima stoje na raspolaganju. Da je reč o kvalitetnim vannastavnim aktivnostima svedoče brojne medalje i priznanja sa vojnih i civilnih takmičenja koje naši pripadnici osvajaju u zemlji i inostranstvu (atletika, džudo, streljaštvo, vojni pentatlon, plivanje, fudbal, futsal...).

 

8. Kakvi su uslovi za negovanjem i unapređivanjem ostalih afiniteta i talenata kadeta?

Vannastavne aktivnosti nisu obavezne, ali umnogome doprinose ostvarivanju kvalitetnijeg društvenog života kadeta tokom školovanja i izgradnje ličnosti budućeg oficira. U skladu sa redovnim obavezama, vannastavne aktivnosti realizuju se kroz angažovanje  u raznim sportskim disciplinama i drugim  sekcijama (muzička, retorička, folklorna,  horska, plesna i druge sekcije), kao i izučavanje stranih jezika kroz kurseve jezika, (grčki, nemački, francuski, ruski...).

Tokom školovanja kadeti imaju obuku u skijanju na Kopaoniku i obuku u upravljanju motornim vozilima, nakon čega stiču B ili C kategoriju za upravljanje motornim vozilom.

Naši kadeti su često viđeni na javnim nastupima kojim se predstavlja lik pripadnika Vojske i afirmiše poziv oficira. Kadeti redovno posećuju značajne kulturno-istorijske spomenike u zemlji i inostranstvu. 

U okviru aktivnosti međunarodne vojne saradnje svake godine kadeti posećuju Vojne akademije u inostranstvu, učestvuju u radionicama, konferencijama, simpozijumima i isto tako domaćini pripadnicima vojnih akademija stranih oružanih snaga.  

 

9. Kako se sprovodi selekcija kandidata za upis u Vojnu akademiju?

Nakon podnošenja potrebnih dokumenata selekcija kandidata iz građanstva za upis u Vojnu akademiju sastoji se od dva dela.

Prvi deo obuhvata proveru znanja iz matematike i proveru fizičkih sposobnosti.

Drugi deo selekcije traje dva dana i obuhvata psihološku procenu i medicinsko-zdravstvene specijalističke preglede. Kandidati tokom pregleda borave na Vojnoj akademiji i imaju obezbeđen smeštaj i ishranu.

Za studijski program Vojno vazduhoplovstvo drugi deo selekcije traje 5 dana, a nakon uspešno završenih pregleda kandidati imaju i treći deo selekcije koji se sastoji od selektivne padobranske i letačke obuke.

 

10. Koliko bodova treba da ostvare kandidati za upis na Vojnu akademiju?

Na testu iz matematike kandidati treba da ostvare minimum 10 bodova. Na proveri fizičkih sposobnosti potrebno je ostvariti minimum po 4 boda za svaku disciplinu koja se proverava.

Uspeh iz srednje škole može doneti maksimalno 40 bodova. Broj bodova se izračunava tako što se saberu proseci na kraju školskih godina (prvo polugodište četvrtog razreda) i pomnože brojem 2.

 

11. Koji je najbolji način da se kandidati pripreme za selekciju?

Tablice za proveru fizičkih sposobnosti su na sajtu Vojne akademije.

Za pripremu kandidata za proveru znanja iz matematike preporučujemo korišćenje zbirke zadataka koja je dostupna na stranici sajta. Takođe, preporučujemo da se u pripremi koriste i testovi sa zadacima iz prethodnih godina.

Vojna akademija razvila je Platformu za učenje na daljinu koja je, između ostalog namenjena kao pomoćno sredstvo kandidatima u pripremi za polaganje prijemnog ispita. Dosadašnja praksa korišćenja ove platforme bila je izuzetno pozitivna. Za dobijanje pristupa platformi potrebno je da kandidati pošalju elektronskom poštom na adresu upis@va.mod.gov.rs ime i prezime i ličnu e-mail adresu, nakon čega dobija pristup ovoj platformi.

 

12. Koja su prava i obaveze budućih kadeta i oficira?

Po uspešno završenom školovanju u Vojnoj akademiji kadeti su obavezni da stupe na dužnost određenu za profesionalnog oficira Vojske Srbije i da u profesionalnoj vojnoj službi ostanu onoliko vremena koliko je propisano Zakonom o Vojsci (dupli broj godina proveden na školovanju) i da prihvate raspored službovanja u garnizonu po potrebi službe, a shodno Zakonu o Vojsci.

 

13. Koliko košta školovanje na Vojnoj akademiji?

Troškove školovanja obezbeđuje Ministarstvo odbrane. Tokom školovanja obezbeđen je besplatan smeštaj i ishrana u internatu Vojne akademije, a kadetima je na raspolaganju kvalitetna zdravstvena zaštita, potrebni udžbenici i školski pribor, vojna odeća i obuća, sportska oprema, novčana primanja od 12.000 do 20.000 dinara (u zavisnosti od uspeha i godine školovanja), troškovi prevoza za vreme semestralnih raspusta i drugo.

U slučaju da kadet izgubi pravo školovanja dužan je da nadoknadi troškove školovanja Vojnoj akademiji čiji iznos zavisi od vremena provedenog na školovanju i studijskog programa na kome se školuje kadet.

 

14. Šta se dešava kada kadet ne ispuni ispitne obaveze ?

Kadet koji ne ostvari ispitne obaveze gubi status kadeta i otpušta se iz Vojne akademije, uz obavezu polaganja zaostalih ispita do početka naredne školske godine. Nakon polaganja zaostalih ispita, upisuje narednu godinu školovanja u mlađoj klasi.

Upisivanje školske godine u mlađoj klasi može se odobriti samo jednom u toku studija.

 

15. Da li su upotpunosti ravnopravni uslovi života i rada kadeta i kadetkinja?

Diskriminacija po polu je zabranjena, kadetkinje su potpuno ravnopravne sa kadetima, tako da za njih nema posebnih povlastica.

 

16. Ako ne budem primljen na Vojnu akademiju, da li mogu da konkurišem za upis na neki drugi fakultet?

Postupak prijema u Vojnu akademiju završava se pre upisa na druge fakultete.

U slučaju da ne ispunite zahtevane kriterijume, obaveštenje o prijemu na Vojnu akademiju dobićete tokom meseca maja tako da ne gubite mogućnost konkurisanja na nekom drugom fakultetu.

 

17.Šta bi ste preporučili kandidatima za upis?

Predlažem svim kandidatima da se prvo dobro informišu o Vojnoj akademiji na našem sajtu, konkurišu u nadležnom Centru ministarstva odbrane, dobro pripreme i tako testiraju sebe u intelektualnom i fizičkom smislu. Mislim da je ovo jedan od najčasnijih poziva, koji vam tokom školovanja obezbeđuje odlične uslove, a kasnije i zaposlenje.

 

  

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna