Pripreme za prijemni ispit za školsku 2020/2021. godinu

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT  KANDIDATA ZA PRIJEM NA OSNOVNE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE VOJNE AKADEMIJE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Svaki kandidat dužan je da u toku provere znanja iz matematike i provere fizičkih sposobnosti na uvid dostavi lični indetifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili đačka knjižica).

A) Provera znanja iz matematike

Za pripremu kandidata za proveru znanja iz matematike preporučujemo korišćenje zbirke zadataka koja je dostupna na ovoj stranici sajta. Takođe, preporučujemo da se u pripremi koriste i testovi sa zadacima iz prethodnih godina.

Vojna akademija razvila je Platformu za učenje na daljinu koja je, između ostalog namenjena kao pomoćno sredstvo kandidatima u pripremi za polaganje prijemnog ispita. Dosadašnja praksa korićenja ove platforme bila je izuzetno pozitivna. Za dobijanje pristupa platformi potrebno je da kandidati pošalju elektronskom poštom na adresu upis@va.mod.gov.rs ime i prezime i ličnu e-mail adresu, gde će u najskorije vreme dobiti pristupnicu ovoj platformi.

Test iz matematike 2019. godine 

Test iz matematike 2018. godine

Test iz matematike 2017. godine

Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit

 

 B)  Provera fizičkih sposobnosti

D  Da bi pristupili proveri potrebno je da kandidati stave na uvid potvrdu od izabranog lekara da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti. Provera fizičkih sposobnosti realizuje se u sportskoj opremi koju kandidati donose sa sobom. U linkovima ispod teksta nalaze se testovi i tablice za proveru fizičkih sposobnosti kandidata za upis na Vojnu akademiju.   

Testovi za proveru fizičkih sposobnosti

Tablice za proveru fizičkih sposobnosti kandidata za upis na Vojnu akademiju

   

 

 

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs