Obaveštenje o prijemnom ispitu za upis na Vojnu akademiju

Obaveštavaju se sva lica koja su konkurisala za prijem na Vojnu akademiju, da će informacija o terminu polaganja prijemnog ispita blagovremeno biti objavljena na internet stranici Vojne akademije.

Molimo sve prijavljene kandidate da redovno prate internet stranicu Vojne akademije.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs