Избор у звања сарадника на Војној академији

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/12) ставља се на увид јавности извештај Комисије за избор лица у звање сарадника на Војној академији по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије, дана 01. 02. 2020. године, и то:

-    за избор једног лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Инжењерство убојних средстава за пријављеног кандидата потпоручника Младена Тимотијевића (извештај);

-    за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Инжењерство убојних средстава за пријављеног кандидата потпоручника Ивана Димитријевића (извештај);

-    за поновни избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Опасне материје за пријављеног кандидата војног службеника Драгану Прокић-Видојевић (извештај);

-    за избор два лица у звање асистента за ужу научну област Софтверско инжењерство на Војној академији, за пријављене кандидате потпоручника Тамару Гајић, дипл. инж., и потпоручника Стефана Божића, дипл. инж. (извештај).

 

Омогућава се увид у конкурсну документацију пријављених кандидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларији: секретара Већа за техничко-технолошке науке Војне академије у времену од 10,00 до 12,00 часова.

 

Увид јавности траје од 22. 05. до 05. 06. 2020. године.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs