Obaveštenje o drugom delu selekcije kandidata iz građanstva za upis u Vojnu akademiju u školskoj 2020/2021. godini

Poštovani,

Za kandidate za upis u Vojnu akademiju iz Regionalnog centra Beograd, Regionalnog centra Valjevo i Regionalnog centra Kragujevac, koji su uspešno savladali prvi deo selekcije (održan 16. maja), u periodu od 25 do 27. maja organizovaće se psihološka procena kandidata na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u skladu sa planom koji možete pogledati OVDE.

Kandidati koji uspešno završe psihološku procenu nastaviće medicinsko-zdravstvenu procenu već narednog dana. Za vreme realizacije selekcije kandidatima nije obezbeđen smeštaj i ishrana.

Kandidati su u obavezi da se jave na prijavnici Vojne akademije (ulica Generala Pavla Jurišića Šturma broj 33, Beograd) najkasnije 15 minuta pre vremena naznačenog u planu.

Za kandidate za studijski program Vojno vazduhoplovstvo u periodu od 28-29. maja, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, organizovaće se psihološka procena kandidata prema planu koji možete pogledati OVDE.

Kandidati koji uspešno završe psihološku procenu biće obavešteni o terminu javljanja na Vojnu akademiju. Sve vreme trajanja medicinsko-zdravstvene procene kandidatima za studijski program Vojno vazduhoplovstvo obezbeđen je smeštaj i ishrana u Vojnoj akademiji.

Kandidati iz Regionalnog centra Novi Sad realizuju psihološko i medicinsko-zdravstvenu procenu u Vojnoj bolnici Novi Sad, u skladu sa obaveštenjem koje će dobiti od strane Regionalnog centra Novi Sad.

Kandidati iz Regionalnog centra Niš realiziju psihološko i medicinsko-zdravstvenu procenu u Vojnoj bolnici Niš, u skladu sa obaveštenjem koje će dobiti od strane Regionalnog centra Niš.

Kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu lični identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) i izvod iz svog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani lekar, a kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od bolesti koje su od značaja za vojnu profesiju.


 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs