ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Vesti / Izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji

Izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji

 

Saglasno članu 17. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika stranog jezika, nastavnika veština i saradnika („Službeni vojni list“, broj 04/13) objavljuje se odluka o izboru zvanja saradnika Vojne akademije, i to:

 

-  izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Materijali i zaštita, potporučnik Mladen Timotijević (odluka);

-    izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Materijali i zaštita, potporučnik Ivan Dimitrijević (odluka);

-   ponovni izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Materijali i zaštita, vojni službenik Dragana Prokić-Vidojević (odluka);

-    izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Vojnoj akademiji, poručnika Tamaru Gajić, dipl. inž., (odluka), i

-    neizbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo na Vojnoj akademiji, poručnik Stefana Božanića, dipl. inž. (odluka).

 

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/12) stavlja se na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije, dana 06. 12. 2019. godine, i to:

-    za izbor jednog lica u zvanje nastavnika vojnih veština u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane i intendantura za prijavljenog kandidata potpukovnika Milana  Mladenovića (izveštaj).

 

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/12) stavlja se na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije, dana 01. 02. 2020. godine, i to:

-    za izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika za prijavljenog kandidata potporučnika Đurđijanu Ilić (izveštaj).

 

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/12) stavlja se na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor lica u zvanje nastavnika veština i saradnika na Vojnoj akademiji po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije, dana 16. 03. 2020. godine, i to:

-    za izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Softversko inženjerstvo za prijavljenog kandidata poručnika Jordana Atanasijevića, dipl. inž. (izveštaj).

 

Omogućava se uvid u konkursnu dokumentaciju prijavljenih kandidata, svim zainteresovanim licima, svakog radnog dana u kancelariji: sekretara Veća obrazovno-naučnih polja Vojne akademije u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Uvid javnosti traje od 17. 06. do 01. 07. 2020. godine. 

 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna