latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Вести / Конкурс за поновни избор лица у звање наставника Универзитета одбране

Конкурс за поновни избор лица у звање наставника Универзитета одбране

Универзитет одбране у Београду

Војна академија

 

РАСПИСУЈЕ

 

Јавни конкурс за поновни избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, и то:

  1. поновни избор једног наставника за ужу научну област Ваздухопловно машинство у звање доцент.
  2. поновни избор једног наставника за ужу научну област Хемија у звање доцент.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1.     да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,

2.     да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и

3.     да је кандидат професионално војно лице или војни службеник.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Да испуњава услове за поновни избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист број 21/16).

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

1.     Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета обране (Војне академије),

2.     Попуњен одговарајући Образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),

3.     Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,

4.     Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

 

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за поновни избор у звање наставника.

У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати кандидату.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звање наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијских места на којима су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 06/2020).

HorSeparator
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна