ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Kursevi

Kursevi

Vojna akademija realizuje kurseve u više oblasti: strani jezici , pomorstvo, menadžment, taktika, operatika, strategija, logistika, vojno vazduhoplovstvo, telekomunikacije i informatika, vojnoelektronsko inženjerstvo, vojnomašinsko inženjerstvo, vojnohemijsko inženjerstvo, naoružanje i oprema ARJ za PVD i VOJ, naoružanje i oprema KoV i društvene nauke.
 
Polaznici kurseva mogu biti:

 • Pripadnici državnih institucija (državna uprava i lokalna samouprava);
 • Pripadnici oružanih snaga i Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i oružanih snaga drugih zemalja;
 • Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije;
 • Pripadnici javnih preduzeća i privatnih kompanija;
 • Civilna lica iz građanstva.
 
KURSEVI
Strani jezici
 • Srpski jezik,
 • Ruski jezik,
 • Engleski jezik,
 • Francuski jezik,
 • Italijanski jezik,
 • Grčki jezik i
 • Nemački jezik.

Pomorstvo
 • Ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i osnovna sigurnost na brodu;
 • Ovlašćenje o merama sigurnosti na putničkom brodu osim RO-RO brodova;
 • Ovlašćenje o merama sigurnosti na RO-RO putničkom brodu;
 • Ovlašćenje o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći;
 • Ovlašćenje o osposobljenosti za vođenje medicinske brige na brodu;
 • Ovlašćenje o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara;
 • Ovlašćenje o osposobljenosti za voditelja jahte.

Menadžment
 • Liderstvo;
 • Odnosi s javnošću i odnosi s medijima.

Operatika
 • Planiranje operacije prevencije i odgovora na krize u vanrednim situacijama;
 • Planiranje operacije suprotstavljanja unutrašnjem oružanom okruženju.

Taktika
 • Uvod u nauku;
 • Taktička i vatrena obuka za fizičko-tehničko obezbeđenje;
 • Vojne operacije u naseljenim mestima.

Logistika
 • Kurs za usavršavanje u oblasti akvizacijske logistike;
 • Kurs za usavršavanje upravnih organa u oblasti snabdevanja;
 • Kurs za usavršavanje upravnih organa u oblasti održavanja;
 • Kurs za usavršavanje upravnih organa u oblasti opšte logistike;
 • Kurs za usavršavanje upravnih organa saobraćajne službe.

Strategija
 • Strategijsko planiranje odbrane;
 • Upravljanje odbranom;
 • Međunarodne bezbednosne organizcije;
 • Geostrategijske karakteristike regiona u svetu.

Telekomunikacije i informatika
 • Baze podataka – Microsoft Access;
 • Baze podataka – Microsoft SQL Server;
 • Kurs za izučavanje slepog kucanja na tastaturi računara;
 • Kurs za radio-operatera za radiotelefonske usluge u vodnom saobraćaju.

Vojnoelektronsko inženjerstvo
 • Merenje mikrotalasnih antena;
 • Praćenje pokretnih ciljeva.

Vojnomašinsko inženjerstvo
 • Projektovanje pomoću računara;
 • Dijagnostika putničkih i lakih teretnih vozila;
 • Poznavanje i eksploatacija borbenih vozila;
 • Primena savremenih mernih sistema u merenjima u mašinstvu;
 • Poznavanje i eksploatacija streljačkog naoružanja (pištolji, automati, automatske puške);
 • Poznavanje i eksploatacija artiljerijskog naoružanja;
 • Kurs dodatne nastave iz osnovnih mašinskih predmeta.

Vojnohemijsko inženjerstvo
 • Osnovni kurs za uništavanje ubojnih sredstava;
 • Napredni kurs za uništavanje ubojnih sredstava;
 • Kurs poznavanja ubojnih sredstava za potrebe zaposlenih u državnim institucijama i kompanijama.

Vojno vazduhoplovstvo
 • Kurs nastavnika letenja.

Naoružanje i oprema KoV
 • Kurs instruktora za izvođenje obuke u vodu i četi na minobacaču 120 mm;
 • Kurs instruktora za izvođenje obuke u vodu i četi na minobacaču 81/82 mm.

Naoružanje i oprema ARJ za PVD i VOJ
 • Upotreba i održavanje radarskog sistema S-600;
 • Upotreba i održavanje 3D radara AN/TPS-70;
 • Klasično navođenje lovačke avijacije;
 • Automatsko navođenje lovačke avijacije;
 • Klasičan rad u operativnom centru VOJIN;
 • Upotreba i održavanje sistema automatizacije AC-84;
 • Kurs usavršavanja za komandire raketnih baterija PVO “S-2M“ i “ŠILO“ za pripadnike stranih armija;
 • Upotreba i održavanje sistema za automatski prijem i prikaz vazdušne situacije M-3.

Društvene nauke
 • Profesionalna – vojna etika;
 • Mobing i zaštita od mobinga u Vojsci;
 • Didaktičko-metodički kurs za nastavnike i saradnike visokih škola.

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna