Upis u Vojnu akademiju

PRIPREME ZA PRIJEMNI ISPIT  KANDIDATA ZA PRIJEM NA OSNOVNE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE VOJNE AKADEMIJE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

PROVERA ZNANjA IZ MATEMATIKE

Za pripremu kandidata za polaganje prijemnog ispita iz matematike dostupna je Platforma za učenje na daljinu. Potrebno je da zainteresovani kandidati pošalju na e-mail adresu upis@va.mod.gov.rs sledeće podatke: ime i prezime i e-mail adresu, preko koje će se registrovati i pristupiti Platformi za  učenje na daljinu, kao pomoćnom načinu pripreme za polaganje ispita iz matematike.

Test iz matematike 2018. godine

Test iz matematike 2017. godine

Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit

 

PROVERA FIZIČKE SPOSOBNOSTI

Discipline i redosled izvođenja:

60 metara - trčanje,

Zgibovi na vratilu (muškarci) - sklekovi na tlu (žene),

Skok u dalj iz mesta,

2400 metara - trčanje,

Test znanja plivanja.

Disciplina Test znanja plivanja nije eliminacionog karaktera. Sve ostale discipline provere fizičkih sposobnosti su eliminacionog karaktera.

Detaljna objašnjenja o polaganju provere fizičkih sposobnosti i bodovanju na osnovu ostvarenih rezultata nalaze se u Testovima i tablici rezultata i bodova provere fizičkih sposobnosti  kandidata za upis na Vojnu akademiju.

Prilikom dolaska na prvi deo selekcije - prijemni ispit kandidati su obavezni da donesu potvrdu od izabranog lekara da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i potrebnu sportsku opremu.  

TESTOVI ZA PROVERU FIZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VOJNU AKADEMIJU

TABLICA REZULTATA I BODOVA PROVERE FIZIČKIH SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA UPIS NA VOJNU AKADEMIJU

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs