Основне студије

Основне академске студије реализују се кроз девет студијских програма:

Интегрисане академске студије реализују се кроз програм:

Садржаји студијских програма конципирани су тако да обезбеде будућим официрима потребан степен знања и вештина за успешно командовање јединицама родова – служби и експлоатацију и одржавање средстава војне технике у оквиру мисија и задатака Војске Србије.

То се постиже кроз:

  • изражено широко опште образовање, што омогућава официрима шире сагледавање околности свих догађаја и активности;
  • усвајање потребних научностручних и стручно-апликативних знања и вештина у оквиру одређеног рода или службе;
  • развијање лидерских способности, потребних за успешно обављање старешинских дужности;
  • развијање високих моралних особина личности и стално усавршавање наставног особља и осавремењавање студијских програма.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs