Osnovne studije

Osnovne akademske studije realizuju se kroz devet studijskih programa:

Integrisane akademske studije realizuju se kroz program:

Sadržaji studijskih programa koncipirani su tako da obezbede budućim oficirima potreban stepen znanja i veština za uspešno komandovanje jedinicama rodova – službi i eksploataciju i održavanje sredstava vojne tehnike u okviru misija i zadataka Vojske Srbije.

To se postiže kroz:

  • izraženo široko opšte obrazovanje, što omogućava oficirima šire sagledavanje okolnosti svih događaja i aktivnosti;
  • usvajanje potrebnih naučnostručnih i stručno-aplikativnih znanja i veština u okviru određenog roda ili službe;
  • razvijanje liderskih sposobnosti, potrebnih za uspešno obavljanje starešinskih dužnosti;
  • razvijanje visokih moralnih osobina ličnosti i stalno usavršavanje nastavnog osoblja i osavremenjavanje studijskih programa.
VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs