Војномашинско инжењерство

Сврха студијског програма Војномашинско инжењерство је образовање кадета Војне академије за позив официра Техничке службе и за инжењера машинства. Исход процеса учења су знања, вештине и компетенције које кадетима омогућују решавање проблема који се јављају у пракси и истраживању, уз коришћење стручне литературе и омогућавање наставка школовања на дипломским академским и докторским студијама.

Реализацијом овог студијског програма, будући официри – инжењери машинства биће оспособљени за решавање основних техничко-технолошких проблема на својим почетним командирским или референтским дужностима које су у вези са технологијом одржавања и складиштења средстава наоружања и војне опреме у оквиру мисија и задатака Војске Србије.

У прве две године школовања преовладавају општеобразовни и теоријско-методолошки предмети, док се у трећој и четвртој години реализују претежно научностручни и стручно-апликативни предмети.

Обавезни и изборни предмети дефинисани су на основу доминантних идентификованих проблема који се јављају од момента пројектовања, конструкције и израде, преко чувања, одржавања и експлоатације различитих машинских система. Сходно томе, студијски програм Војномашинско инжењерство реализује се у оквиру два изборна подручја ― модула:

Кадет стиче звање дипломираног инжењера машинства ако у предвиђеном року испуни све обавезе прописане студијским програмом и тако оствари најмање 240 ЕСПБ.

Осим дипломе, кадету се издаје и Додатак дипломи који означава компетенције официра Техничке службе, специјалности Наоружање или Борбена возила, као и инжењера војномашинског инжењерства.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs