Vojnomašinsko inženjerstvo

Svrha studijskog programa Vojnomašinsko inženjerstvo je obrazovanje kadeta Vojne akademije za poziv oficira Tehničke službe i za inženjera mašinstva. Ishod procesa učenja su znanja, veštine i kompetencije koje kadetima omogućuju rešavanje problema koji se javljaju u praksi i istraživanju, uz korišćenje stručne literature i omogućavanje nastavka školovanja na diplomskim akademskim i doktorskim studijama.

Realizacijom ovog studijskog programa, budući oficiri – inženjeri mašinstva biće osposobljeni za rešavanje osnovnih tehničko-tehnoloških problema na svojim početnim komandirskim ili referentskim dužnostima koje su u vezi sa tehnologijom održavanja i skladištenja sredstava naoružanja i vojne opreme u okviru misija i zadataka Vojske Srbije.

U prve dve godine školovanja preovladavaju opšteobrazovni i teorijsko-metodološki predmeti, dok se u trećoj i četvrtoj godini realizuju pretežno naučnostručni i stručno-aplikativni predmeti.

Obavezni i izborni predmeti definisani su na osnovu dominantnih identifikovanih problema koji se javljaju od momenta projektovanja, konstrukcije i izrade, preko čuvanja, održavanja i eksploatacije različitih mašinskih sistema. Shodno tome, studijski program Vojnomašinsko inženjerstvo realizuje se u okviru dva izborna područja ― modula:

Kadet stiče zvanje diplomiranog inženjera mašinstva ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i tako ostvari najmanje 240 ESPB.

Osim diplome, kadetu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava kompetencije oficira Tehničke službe, specijalnosti Naoružanje ili Borbena vozila, kao i inženjera vojnomašinskog inženjerstva.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs