Војнохемијско инжењерство

Сврха студијског програма Војнохемијско инжењерство је образовање кадета Војне академије за позив официра Техничке службе – специјалности Убојна средства, као и инжењера технологије.

Основне академске студије војнохемијског инжењерства изводе се током четири академске године (осам семестара). Укупан број ЕСПБ које кадет треба да скупи да би завршио овај степен студија је 240.

Будући официри – инжењери технологије, зависно од изабраног модула, биће оспособљени за решавање основних техничко-технолошких проблема на својим почетним дужностима у оквиру службе и специјалности, првенствено до нивоа вода, који су у вези са: технологијом одржавања и складиштења убојних средстава.

Студијски програм Војнохемијско инжењерство реализује се кроз модул:

Кадет стиче звање дипломираног инжењера технологије ако у предвиђеном року испуни све обавезе предвиђене студијским програмом и тако сакупи 240 ЕСПБ.

Осим дипломе, кадету се издаје и Додатак дипломи који означава компетенције кадета за професионалног официра за Техничку службу (специјалност – убојна средства), као и за инжењера војнохемијског инжењерства.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs