29. 01. 2008.
Kadeti


    

 

Komandant
Kadetske brigade
 
pukovnik
Ivan Orbović
 
Adresa: 
Generala Pavla Jurišića Šturma 33 Beograd
Kontakt: 011/3603-079 

 

 

DOBRODOŠLI U KADETSKU BRIGADU

Kadetska brigada je formirana Odlukom ministra odbrane od 26. avgusta 2011. godine, nasledivši prethodnu organizacijsko-formacijsku celinu Vojne Akademije -  1. kadetski puk. Formiranje jedinice je zvanično obeleženo na svečanoj promociji ispred Doma Narodne skupštine, 10. septembra 2011. godine, kada je Predsednik Republike Srbije uručio zastavu Kadetske brigade njenom komandantu.
 
 

Čast je naša imovina


Kadetska brigada je školska jedinica u sastavu Vojne akademije koju, pored profesionalnog sastava, čine kadeti Vone akademije, kadeti Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i slušaoci za rezervne oficire koji se nalaze na školovanju na Vojnoj akademiji.
 
 
 
 
ŠKOLOVANjE
 
Kadeti se školuju za oficire vidova, rodova i službi Vojske Srbije po sledećim studijskim programima:
 • Menadžment u odbrani,
 • Protivvazduhoplovna odbrana,
 • Vojno vazduhoplovstvo
 • Vojnomašinsko inženjerstvo,
 • Vojnoelektronsko inženjerstvo,
 • Vojnohemijsko inženjerstvo,
 • Vojnogeodetsko inženjerstvo,
 • ABH odbrana,
 • Javne finansije i
 • Logistika odbrane.
U sklopu integrisanih akademskih studija se školuju kadeti studijskog programa vojno vazduhoplovstvo čije školovanje traje pet godina.
Školovanje kadeta Vojne akademije koji se školuju na ostalim studijskim programima traje četri godine.
 
 
 
Slušaoci za rezervne oficire se školuju za rezervne oficire Vojske Srbije sledećih:
 • rodova:
 • pešadija,
 • oklopne jedinice,
 • artiljerija,
 • artiljerijsko-raketne jedinice za protiv vazduhoplovna dejstva,
 • inžinjerija.
 • i službi:
 • telekomunikacije,
 • vazdušno osmatranje i javljanje,
 • atomsko-biološko-hemijska,
 • tehnička,
 • intedantska i
 • saobraćajna.
Školovanje slušalaca za rezervne oficire traje šest meseci.
 
Pored redovne nastave i osposobljavanja za prve oficirske dužnosti kadeti Vojne akademije i Vojnomedicinske akademije, kao i slušaoci za rezervne oficire ostvaruju odlične rezultate na polju nauke, kulture i sportskih dostignuća.
 
Za izuzetne zasluge i postignute rezultate u izvršavanju zadataka i zaštiti građana Republike Srbije Kadetska brigada je 2015. godine ukazom Predsednika Republike Srbije odlikovana zlatnom medaljom za zasluge.
 
 

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs