ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Master studije / Menadžment u odbrani

Menadžment u odbrani

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenata Vojne akademije za poziv profesionalnog oficira rodova i službe Vojske Srbije, kao i za diplomiranog menadžera u sistemu odbrane  Republike Srbije. Ishod procesa obrazovanja su znanja, veštine i kompetencije koje studentima omogućuju primenu stečenog znanja za rešavanje problema koji se javljaju u profesionalnoj vojnoj karijeri i poslovima menadžera u sistemu odbrane.

Realizacijom ovog studijskog programa budući oficiri Vojske Srbije osposobljavaju se za rad na dužnostima ranga komandira čete - baterije u okviru roda ili službe Vojske Srbije. Osim toga, studijski program diplomskih akademskih studija obrazuje studente za rešavanje složenijih organizacionih i funkcionalnih problema u oblasti menadžment u odbrani, kako u mirnodopskim, tako i u različitim kriznim situacijama.

Plan diplomskih akademskih studija Menadžmenta u odbrani obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti koje su neophodne za nastavak obrazovanja i proširivanje  znanja na kojima se zasniva savremeni profil profesionalnog oficira, a to su predmeti iz područja nauka odbrane i menadžmenta. Student ima obavezu da, osim obaveznih predmeta, odabere i izvestan broj izbornih predmeta u studijskom programu, u meri koja mu je potrebna da obezbedi zahtevani broj ESPB.

Na početku studija, student se opredeljuje za jedan od sedam izbornih područja – modula, i to: Pešadija, Oklopne jedinice, Artiljerija, Inžinjerija, Rečne jedinice, Artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva (ARJ za PVD) i Vazdušno osmatranje i javljanje (VOJ). Predmeti izbornih područja - modula definisani su na osnovu radnih profila, odnosno zahteva radnih mesta – dužnosti oficira određenog roda ili službe Vojske Srbije.

Student stuče diplomu diplomiranog menadžera ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i tako ostvari 60 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava kompetencije studenta za profesionalnog oficira u određenom rodu ili službi Vojske Srbije, kao i za diplomiranog menadžera odbrane.

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna