Војноелектронско инж.

Сврха студијског програма дипломских академских студија Војноелектронско инжењерство је оспособљавање официра Техничке службе – специјалности Радарски системи и Ракетни системи и системи управљања ватром и официра службе Телекомуникације у складу са мисијама и задацима Војске Србије, како и за дипломираног инжењера електротехничког и рачунарског инжењерства.

Реализацијом овог студијског програма будући официри Техничке службе – специјалности Радарски системи или Ракетни системи и системи управљања ватром и официри службе Телекомуникација проширују знања стечена на основним академским студијама и оспособљавају се за рад на почетним и непосредно вишим дужностима у оквиру службе и специјалности.

Официри – дипломирани инжењери електротехничког и рачунарског инжењерства биће оспособљени за решавање сложенијих техничко-технолошких проблема на почетним и непосредно вишим дужностима, које су у вези са експлоатацијом и одржавањем војних електронских система у миру и рату.

Студијски програм дипломских академских студија Војноелектронско инжењерство реализује се у три изборна подручја – модула: Телекомуникације, Радарски системи и Ракетни системи и системи управљања ватром.

Студент стиче диплому дипломираног инжењера електротехничког и рачунарског инжењерства ако у предвиђеном року испуни све обавезе прописане студијским прогрмом и тако сакупи 60 ЕСПБ.

Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи који означава компетенције студента за професионалног официра у Техничкој служби – специјалност телекомуникације, радарски системи и ракетни системи и системи за управљање ватром, као и за дипломираног инжењера војноелектронског инжењерства.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs