АБХ одбрана

Сврха студијског програма мастер академских студија АБХО је оспособљавање официра службе АБХ за решавање сложе­нијих проблема у оквиру своје службе у складу са мисијом и задацима Војске Србије.

Официри службе АБХ – мастери аналитичари заштите животне средине, реализацијом овог студијског програма:

 - допуњују знања стечена на основним академским студијама и оспособљавају се за рад на почетним и непосредно вишим дужностима у оквиру службе АБХ које су у вези са проценом угрожености и организацијом санирања последица НХБ акцидената у миру и рату,

- оспособљавају се за рад
на задацима аналитике и праћења стања животне средине у јединицама и установама ВС и МО и

- уводе се у основе бављења научно-истраживачким радом из области службе АБХ.

Студент стиче диплому мастера аналитичара заштите животне средине ако у предвиђеном року испуни све обавезе прописане студијским програмом МАС АБХО и тако оствари 60 ЕСПБ.


ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs