ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Biblioteka

Biblioteka

Centar za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju je bibliotečki, informaciono-dokumentacioni i referalni centar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Matična je biblioteka za biblioteke Ministarstva odbrane. Podrška je obrazovnom i radu svih nivoa školovanja na Vojnoj akademiji, kao i naučno-istraživačkom i stručnom radu i usavršavanju svih pripadnika Ministrastva odbrane i Vojske Srbije.

Nastao je spajanjem Centra za vojnonaučnu dokumentaciju, informacije i bibliotekarstvo (CVNDI, Balkanska 53) i Biblioteke Vojne akademije 2009. godine.

Najstarija biblioteka vojne škole bila je pri prvoj Vojnoj akademiji kod nas, koju je, pod nazivom Knjaževsko-serbska Vojna akademija, osnovao knez Miloš Obrenović 1837. godine u Požarevcu.

Koreni Centra za vojnonaučnu dokumentaciju, informacije i bibliotekarstvo su u Vojnoj knjižnici, formiranoj pri prvom Ministarstvu vojnom 1862. godine.

 

Najvažniji poslovi Centra za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju:

 • prikuplja, obrađuje, čuva, koristi i obezbeđuje pristup bibliotečkoj građi i informacijama;
 • snabdeva organizacione jedinice Ministarstva  odbrane i Vojske Srbije vojnom literaturom;
 • vrši nabavku nastavne literature za potrebe Vojne akademije i Vojne gimnazije;
 • čuva rezervu vojne literature;
 • vrši prijem, obradu, zaštitu i čuvanje obaveznog primerka svake monografske publikacije objavljene u Ministrastvu odbrane u štampanoj, elektronskoj ili drugoj formi;
 • prikuplja, obrađuje i čuva magistarske teze, doktorske disertacije i specijalističke radove odbranjene u Ministarstvu odbrane;
 • vodi katalog stare i retke knjige u Ministarstvu odbrane, kao pokretnog kulturnog dobra i sarađuje sa Narodnom bibliotekom Srbije u vezi sa evidentiranjem i zaštitom;
 • izrađuje tekuću bibliografiju monografskih publikacija izdatih u Ministarstvu odbrane i različite retrospektivne i specijalne bibliografije.


Fondovi
Centra za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju

 

Knjižni fond Centra za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju sadrži 339.324 naslova monografskih publikacija u 839.512 primeraka i 2.542 naslova časopisa u preko 800.000 primeraka.

 

Centar za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju raspolaže nastavnim, opštim, vojnim i specijalnim fondom, obaveznim primerkom, rezervom vojne literature, starom i retkom bibliotečkom građom, geotopografskim materijalom, operativno-taktičkim zadacima i opštim i vojnim fondom Vojne gimnazije.

 

Nastavni fond obuhvata bibliotečku građu namenjenu svim nivoima školovanja na Vojnoj akademiji.

 

U opštem fondu nalazi se bibliotečka građa iz oblasti vojnih nauka, ratne veštine, istorije, sociologije, geopolitike, geografije, filozofije, psihologije, književnosti i umetnosti i referensna zbirka (enciklopredije, rečnici, leksikoni, priručnici).

 

Fond vojne literature obuhvata vojnostručnu (doktrinarno-sistemska dela, pravila, uputstva i priručnici), vojnonaučnu i vojnopublicističku literaturu.

Fond specijalne dokumentacije čine publikacije stepenovane sa poverljivo i strogo poverljivo, zatim doktorske disertacije, magistarske teze, specijalistički radovi i naučno-istraživački radovi.

Fond rezerve obuhvata rezervu vojne literature Ministarstva odbrane.

 

Fond obaveznog primerka obuhvata sve publikacije u štampanoj ili elektronskoj formi objavljene u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Stara i retka knjiga

Posebnu vrednost knjižnog fonda čini fond stare i retke knjige, formiran tokom dužeg vremenskog perioda, nasleđivanjem i preuzimanjem sačuvanih fondova mnogih važnih vojnih i drugih institucija, kao što su: Biblioteka Đeneralštaba Vojske Kraljevine Srbije, Biblioteka Glavnog đeneralštaba Vojske Kraljevine SHS, Biblioteka Glavnog đeneralštaba Vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije i biblioteke istaknutih ličnosti, među kojima se ističe zaostavština đenerala Jovana Miškovića, načelnika Glavnog đeneralštaba i ministra vojnog (1878-1890) i predsednika  Srpske kraljevske akademije (1900-1903).

 

Najznačajniji primerci stare i retke knjige su: ŽITIJE I SLAVNAJA DELA GOSUDARJA I IMPERATORA PETRA VELIKOG Zaharija Orfelina iz 1772. godine, PRAVILA PEŠAČKE SLUŽBE iz 1845. godine, DOLAZAK TURSKIH CAREVA-RAT PROTIV HRIŠĆANA I POSTUPAK PREMA NjIMA iz 1540. godine...


Smeštaj bibliotečke građe


Bibliotečka građa
Centra za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju smeštena je na 6 (šest) lokacija:  

 

1. Objekat broj 50 (ulaz „D“) kasarne „General Jovan Mišković“ (Pavla Jurišića Šturma 1)

 

     Radno vreme: 08.00–15.00
     Telefon: 3603-607 (40-607)

2. Objekat KN 4 kasarne „General Jovan Mišković“ (Pavla Jurišića Šturma 33)

 

Radno vreme: ponedeljak i četvrtak: 12.00–19.00

                    utorak, sreda i petak: 07.30–14.00
                      
Telefon: 3603-243 (40-243)

 

3. Aerodrom Batajnica

 

Radno vreme: petak 08.00–15.00

 

4. Vojna gimnazija – Internat, Humska 22

 

     Radno vreme: utorak, sreda, četvrtak: 09.00–17.00
     Telefon:    3603-945 (40-945)

5. BANjICA – objekat br. 22 kasarne „Banjica“

 

     Radno vreme: 08.00–15.00
     Telefon: 2063-399 (290-399)

 

6. Dom Vojske Srbije – Braće Jugovića 19

 

Radno vreme: utorak i četvrtak 08.30-15.30

Telefon: 3201-499 (23-499)

 

Korisnici, uslovi korišćenja i usluge

 

Pravo korišćenja fondova imaju učenici, kadeti, polaznici i studenti Vojne akademije, ali i svi pripadnici Ministrstva odbrane i Vojske Srbije u skladu sa Pravilnikom o bibliotečko-informacionoj delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („SVL”, broj 17/16).

.

Osim usluge izdavanja knjiga, Centar za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju korisnicima pruža i druge usluge:

 • sve vrste naučnih i stručnih informacija na osnovu fondova Centra i drugih informacionih izvora;
 • pomaže korisnicima u pretraživanju specijalizovanih baza podataka (EBSCO) i korišćenja portala KoBSON;
 • izrađuje bibliografije i bibliografske informacije na lični zahtev korisnika;
 • dostavlja naloge za otvaranje ličnog korisničkog imena na serveru Narodne biblioteke Srbije za korišćenje portala KoBSON.

 

Korisnici van sistema odbrane mogu koristiti usluge Centra za bibliotekarstvo, vojnonaučnu dokumentaciju i informaciju pod sledećim uslovima:

 •  
  • da se bave naučnoistraživačkim radom ili radom koji doprinosi ugledu i afirmaciji Vojske Srbije;
  • da upute zahtev načelniku CBVNDI za korišćenje fondova sa navedenom temom i potrebnom literaturom;
  • da mogu da koriste samo knjige otvorenog karaktera u prostorijama Biblioteke;
  • da im se usluge naplaćuju prema Cenovniku pružanja usluga iz nadležnosti kulture i vojnih tradicija u MO i VS („SVL”, broj 31/16).

 

Načelnik CBVNDI potpukovnik dr Ivan Mijatović

Telefon: 3603-032 (40-032)

e-mail: mijatovic.ivan@mod.gov.rs

 

Kontakt

vs Zorica Budimirović

Telefon: 3603-604 (40-604)

e-mail: zorica.budimirovic@mod.gov.rs

 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna