ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Osnovne studije / Menadžment u odbrani / VOJ

VOJ

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija (Bachelor)

Menadžment u odbrani, Modul Vazdušno osmatranje i javljanje
 

Red. broj Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
Prva godina studija
1. 370.4.CFV Fizičko vaspitanje 1 1. NS OPVP 1 1     2
2. 255.1.DEK Politički sistem 1. AO OPP 2 1     4
3. 264.1.DEK Pravo odbrane i međunarodno humanitarno pravo 1. TM OPVP 2 1     4
4. 182.1.PMT Matematika 1 1. AO OPVP 2 3     6
5. 361.1.PMT Fizika 1. TM OPVP 3 2     5
6. 231.1.DEK Osnovi ekonomije 1. AO OPVP 2 1     4
7. 127.1.MEN Vojni menadžment 1. NS OPVP 3 1     5
1.* 370.4.CFV Fizičko vaspitanje 1 2. NS OPVP 1 1     2
8. 124.2.DEK Vojna istorija 2. TM OPP 2 1     4
9. 126.2.PMT Vojna topografija 2. TM OPVP 2 2     4
10. 183.2.PMT Matematika 2 2. AO OPVP 2 3     6
11. 363.2.INF Informatika 2. NS OPVP 2 2     4
12. 222.2.TAK Opšta taktika 2. TM OPP 2 3     6
13. 309.2.STR Strategija 2. TM OPP 2 1     4
  Ukupno 28 23      
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 51*15 = 765
Druga godina studija
14. 371.4.CFV Fizičko vaspitanje 2 3. NS OPVP 1 1     2
15. 303.1.DEK Sociologija 3. AO OPVP 2 1     4
16. 125.1.DEK Vojna psihologija 3. TM OPVP 2 1     4
17. 110.1.MEN Osnovi menadžmenta 3. NS OPVP 2 1     4
18. 244.1.MEN Osnovi organizacije 3. NS OPP 2 1     4
19. 243.1.LOG Osnovi računovodstva 3. TM OPP 2 1     4
20. 142.4.STJ Engleski jezik 1 3. AO OPVP 2 1     4
21. Izborni predmet 1 3. TM IPVP 2 1     4
144.1.DEK Vojna etika
304.1.DEK Sociologija morala
14.* 371.4.CFV Fizičko vaspitanje 2 4. NS OPVP 1 1     2
22. 123.2.PMT Vojna geografija 4. TM OPP 2 1     4
23. 122.2.DEK Vojna andragogija 4. TM OPP 2 1     4
24. 188.2.MEN Menadžment ljudskih resursa 4. NS OPP 2 1     4
25. 237.2.VMS Osnovi konstrukcije motora i vozila 4. NS OPVP 2 1     3
20.* 142.4.STJ Engleski jezik 1 4. AO OPVP 2 1     4
26. Izborni predmet 2 4. NS IPP 2 1     4
342.2.STR Osnove terorizma
369.2.STR Civilna zaštita
27. Izborni predmet 3 4. NS IPP 3 2     5
235.2.PMT Osnovi elektrotehnike i elektronike
233.2.PMT Osnovi elektrotehnike 1
  Ukupno 31 17      
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 48*15 = 720
Treća godina studija
28. 372.4.CFV Fizičko vaspitanje 3 5. NS OPVP 1 1     2
29. 250.1.VES Osnovi telekomunikacionog obezbeđenja 5. SA OPP 3 1     4
30. 179.1.MEN Krizni menadžment 5. NS OPVP 2 1     4
31. 137.1.PMT Elektronika 5. NS OPVM 2 1     3
32. 283.1.VES Radio i radarska tehnika 5. NS OPVM 2 2     4
33. 234.1.PMT Osnovi elektrotehnike 2 5. NS OPVM 2 1     4
34. 299.1.VES Sistemi automatskog upravljanja 1 5. NS OPVM 2 3     5
35. 143.4.STJ Engleski jezik 2 5. AO OPVP 2 1     4
28.* 372.4.CFV Fizičko vaspitanje 3 6. NS OPVP 1 1     2
31.* 137.2.PMT Elektronika (2.deo) 6. NS OPVM 3 2     6
36. 286.2.VES Radiolokacija 6. NS OPVM 2 2     5
37. 154.2.PMT Impulsna i digitalna elektronika 6. NS OPVM 2 2     5
38. 136.2.VES Električna merenja 6. SA OPVM 3 1     4
39. 275.2.VES Protivelektronska zaštita 6. SA OPVM 2 2     4
35.* 143.4.STJ Engleski jezik 2 6. AO OPVP 2 1     4
  Ukupno 31 22      
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 53*15 = 795
Četvrta godina studija
40. 373.4.CFV Fizičko vaspitanje 4 7. NS OPVP 1 1     2
41.-43. Predmeti izbornog bloka modula 6 (izbor 3 od 8) 7. SA IPM 12 12   3 28
225.1.PVO Antenski i prijemni sistemi radara
6 5
  1 13
277.1.PVO Predajni sistem radara
5 4   1 10
210.1.PVO Održavanje radarskih sistema 1 3   1 5
214.1.PVO Operativna upotreba sistema automatizacije 4 7   1 12
217.1.PVO Oprema sistema automatizacije 1 5 3   1 9
215.1.PVO Operativne mogućnosti sistema automatizacije 3 2   1 7
202.1.PVO Navođenje lovačke avijacije 1 7 9   2 18
279.1.PVO Radari u službi Vazdušnog osmatranja i javljanja 2 1     3
40.* 373.4.CFV Fizičko vaspitanje 4 8. NS OPVP 1 1     2
44. 318.2.TAK Taktika jedinica vazdušnog osmatranja i javljanja 1 8. SA OPM 3 2     5
45.-46. Predmeti izbornog bloka modula 7 (izbor 2 od 6) 8. SA IPM 6 7   1 14
226.2.PVO Oprema radara
3 2     5
216.2.PVO Radarski procesori
3 5   1 9
212.2.PVO Održavanje sistema automatizacije 2 3     6
218.2.PVO Oprema sistema automatizacije 2 4 4   1 8
111.2.PVO Borbene mogućnosti lovačke avijacije 4 4     9
203.2.PVO Navođenje lovačke avijacije 2 2 3   1 5
  312.2.MEN Stručna praksa 8. SA OPM       3 3
  149.2.MEN Završni rad 8. SA IPM       3 6
  Ukupno 23 23   10  
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46*15 = 690
Ukupno časova aktivne nastave na svim godinama prvog nivoa studija = 198*15 = 2970  
Ukupno ESPB bodova 240
* dvosemestralan predmet;

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna