11.09.2021
Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa potpredsednikom Vlade i ministrom odbrane dr Nebojšom Stefanovićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem, prisustvovao je danas svečanosti ispred Doma Narodne skupštine, na kojoj je u prve oficirske činove promovisano 139 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.
Arhiva vesti
 

O Vojnoj akademiji

Školovanje za oficirski poziv u Srbiji ima dugu tradiciju, a Vojna akademija Univerziteta odbrane savremena je naslednica Artiljerijske škole osnovane 18. marta 1850. godine, ukazom koji je doneo knez Aleksandar Karađorđević. Vojna akademija se tokom svoje duge istorije menjala i transformisala, ali je uvek imala presudno mesto u izgradnji vojske kao državne institucije od vitalnog značaja. Mnogi oficiri koji su završili Vojnu akademiju obavljali su najviše dužnosti u državi, što dokazuje da su oficiri Vojne akademije uticali ne samo na razvoj i napredak srpske vojske, već i države u celini. Vojna akademija kao jedan od najstarijih stubova obrazovanja u Republici Srbiji konstantno razvija i unapređuje studijske programe. Obrazovanje i vaspitanje oficirskog kadra za potrebe sistema odbrane Republike Srbije prate tradicija i istorija našeg naroda, razvoj savremene vojne misli i savremena tehnološka dostignuća. Danas je sedište Vojne akademije na Banjici u Beogradu, u kasarni "General Jovan Mišković".

Misija Vojne akademije

„Sistemom vojnog obrazovanja izgraditi identitet profesionalnog oficira-lidera, časnog, odanog, osposobljenog i spremnog za intelektualne i etičke izazove oficirskog poziva u službi otadžbine, Republike Srbije“.
 

REČ NAČELNIKA

Poštovani, Vojna akademija je visokoškolska obrazovna i naučno-istraživačka institucija koja više od 170 godina predstavlja istorijski zapis našeg naroda i stratešku komponentu snage srpske države u poslednja dva veka. Školovanje u Vojnoj akademiji je kompleksan proces koji podrazumeva obrazovanje, vojnu obuku i vaspitanje budućih oficira. Vojna akademija se nalazi u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije u okviru kojeg ima akreditovane studijske programe za osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije. Studijski programi Vojne akademije koncipirani su tako da svojim kadetima, budućim oficirima, daju sva potrebna znanja i veštine koje im omogućavaju da postanu uspešni komandiri jedinica Vojske Srbije. Studijski programi pružaju potrebna akademska i stručna znanja, sa dobrom merom teorije i prakse, i podstiču buduće oficire da se razvijaju kao svestrane ličnosti. Neprekidnim podizanjem standarda, izmenama i stalnom dogradnjom nastavnih planova i programa, uvođenjem brojnih novih sadržaja i novih tehnologija u proces školovanja, modernizaciojm infrastrukture i obnavljanjem materijalne baze nastave, budući oficiri imaju sve preduslove za sticanje stručnih znanja koja će im omogućiti rad na funkcionalnim dužnostima u Vojsci Srbije u sve tri misije, što za Vojnu akademiju predstavlja prioritet. Pod krovom Vojne akademije žive oni koji vole Srbiju iznad svega, jer u njoj se sadi i klija seme budućih uspeha i pobeda. Čast je naša imovina, a znanje je naša moć.
general-major Bojan Zrnić
doktor vojnotehničkih nauka